Tietosuojakäytäntö

Tämän palvelun tarjoaa Finn-Rotor Oy ja se on tarkoitettu käytettäväksi sellaisenaan.

Tässä tietosuojakäytännössä kuvataan, mitä henkilötietoja ja muita tietoja keräämme, ja miten käsittelemme näitä tietoja.

Käyttäjän tulee lukea tämä tietosuojakäytännön ennen kuin hän aloittaa Palveluiden käytön, ja hyväksyä henkilötietojen ja evästeiden käyttö tämän tietosuojakäytännön mukaisesti. Mikäli käyttäjä ei hyväksy tätä tietosuojakäytäntöä taikka Finn-Rotor Oy:n voimassa olevia Palveluita koskevia käyttöehtoja, käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää Palveluita.

Finn-Rotor Oy on sitoutunut noudattamaan Suomen henkilötietolakia, tietoyhteiskuntakaarta sekä muuta soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä, joka liittyy käyttäjien yksityisyyteen; sekä käsittelemään henkilötietoja hyvän tiedonhallinta- ja tietojenkäsittelytavan mukaisesti.

”Henkilötiedolla” tarkoitetaan tietoa, josta yksittäinen henkilö voi olla tunnistettavissa. Henkilötietojen lisäksi keräämme myös ei-henkilökohtaisia tietoja, joilla tarkoitetaan Palveluiden käyttöä koskevia tietoja, joista ei voi tunnistaa yksittäistä henkilöä.

Keräämiemme tietojen käyttötarkoitus

Paremman käyttökokemuksen takaamiseksi Palveluamme käyttäessäsi, voimme pyytää sinua luovuttamaan joitain tietoja, kuten esimerkiksi mutta ei rajattuna näihin; nimi, sähköposti, sijainti. Tiedot joita pyydämme luovuttamaan säilytetään ja niitä käytetään tämän Tietosuojakäytännön kuvailemilla tavoilla.

Palvelu käyttää kolmannen osapuolen palveluita, jotka saattavat kerätä tunnistetietojasi. Näitä palveluita ovat esimerkiksi, mutta ei ainoastaan; Google (Googlen tietosuojakäytäntö) ja Facebook (Facebookin tietosuojakäytäntö).

Evästeet ja muut seurantatekniikat

Käytämme evästeitä, jäljitteitä, komentosarjoja ja muita vastaavia teknisiä tunnisteita ja tekniikoita tunnistaaksemme päätelaitteita, seurataksemme ja analysoidaksemme Palveluiden käyttöä sekä käyttötottumuksia, parantaaksemme Palveluiden laatua, mukautuvuutta ja tarjotaksemme suosituksia, kehittääksemme Palveluita edelleen sekä mainonnan ja muun markkinoinnin kohdentamiseen.

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät yleensä nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voidaan tunnistaa palveluita käyttävät selaimet. Evästeiden keräämiä tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille tämän tietosuojakäytännön mukaisesti. Evästeen sisältämä tieto voidaan liittää tunnistettujen käyttäjien osalta keräämiimme henkilötietoihin, kuten käyttäjätunnukseen kohdentamiseen ja analysointiin liittyen.

Palvelu voi sisältää myös kolmansien osapuolten, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden sekä mainosverkostojen evästeitä. Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä päätelaitteellesi Palveluiden käytön yhteydessä.

Käyttämällä tätä palvelua hyväksyt evästeiden käytön.

Palveluntarjoajat

Saatamme käyttää kolmannen osapuolen yrityksiä seuraaviin tarkoituksiin:

  • Palvelumme tarjoamiseksi
  • Palvelun tarjoamiseksi puolestamme
  • Palvelumme toiminnallisuuksiin liittyviin tarkoituksiin
  • Analytiikan keräämiseen palvelumme käytöstä

Käyttämämme kolmannen osapuolen yritykset saattavat saada pääsyn joihinkin antamiisi tietoihin palvelumme mahdollistamiseksi. Tietoja käytetään ainoastaan tarjoamamme palvelun mahdollistamiseen, eikä mihinkään muuhun tarkoitukseen.

Tietojen säilyttäminen

Finn-Rotor Oy säilyttää käyttäjän tietoja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin on tarpeen tässä tietosuojakäytännössä kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi.

Jos käyttäjä irtisanoo Palvelun, käyttäjän henkilötiedot pääosin poistetaan, siirretään pysyvään markkinointirekisteriin tai muutetaan sellaiseen muotoon, ettei tiedon kohde ole niistä enää tunnistettavissa.

Tietoja voidaan säilyttää myös kirjanpito-, viestintä-, tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä johtuen kyseisen lain mukaisesti myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.

Muutokset tietosuojakäytäntöön

Kehitämme Palveluamme ja voimme ajoittain muuttaa tätä tietosuojakäytäntöä. Muutokset voivat perustua myös tietosuojaa koskevan lainsäädännön muuttumiseen. Kehotammekin säännöllisesti tarkistamaan tietosuojakäytännön muutosten havaitsemiseksi. Olennaisista muutoksista pyrimme ilmoittamaan mahdollisuuksien mukaan myös käyttäjältä saatuun sähköpostiosoitteeseen ja Palveluihin rekisteröityneiden käyttäjien osalta hyväksytämme uudet ehdot käytön yhteydessä.

Rekisterin pitäjä

Rekisterinpitäjänä toimii Finn-Rotor Oy ja käyttäjä voi milloin tahansa ottaa yhteyttä seuraavia yhteystietoja käyttäen:

Finn-Rotor Oy
PL 96
43101 Saarijärvi

Puhelin: 00 358 144 178 400

Sähköposti: info@finn-rotor.fi